Schroeder

Manfred Robert Schroeder (12 juli 1926 – 28 december 2009) var en tysk ingenjör och det är samma gentleman som matematiskt beräknade hur en kvadratisk diffusion skulle uppnås. Han kom fram till att rummet i grunden är uppdelat i två delar: Resonator och Reflektor. Resonatorn hanterar vågenergi eller lågfrekvent energi och reflektorn hanterar strålenergin som är mellan- och högre frekvenser.

 

Dom två delarna, och problemen som varje del har, är helt olika. Man använder liknande tekniker, men helt andra tillvägagångssätt, när det gäller kvadratmeter, positionering, och alla typer av variabler. Den förste som tillverkade en kvadratiskt diffusor efter Schroders teorier, var Peter D´Antonino som1983 förevisade den på en internationell workshop hos Don Davis, Dallas Texas. D’Antonino startade sedermera företagen RPG.

 

Problematiken i rum finns alltid mellan 0 och 200 Hertz. Det betyder att i rum med begränsade ytor måste allt, mindre än 200 Hertz ha en typ av behandling, och allt som är större än 200 cykler måste ha en annan typ av behandling. Detta beror på storlek och volym, för tryck och reflektioner. Så kärnan här är: Var i rummet kommer vi att ha våra höga tryck och var kommer vi att ha våra reflexer.

 

I vetenskap är en fysikalisk konstant ett oföränderligt numeriskt tal i sådana matematiska samband som uttrycker fysiska realiteter.

 

Det är efterklangstiden i sekunder dividerat med rumsvolymen i kubikmeter, vilket är en konstant. Så vi måste titta på vad som händer här, det finns många variabler och de måste alla sammanstråla för att få ett bra resultat. Resonatordelen eller vågdalen eller den lågfrekventa delen av ett rum behöver åtgärdas med Membran, och Helmholtz. Membran är den mest kraftfulla, och det är därför vi behöver använda det. Helmholtz, är väldigt frekvensspecifikt, och kan varieras. Diffusion använder vi till att sprida mellan och diskant energin. Hur skall vi använda reflektioner och absorption i olika delar av rummet? Kontrollrum, mix rum, inspelningsrum har olika användningsområden. Ett vokalrum är helt annorlunda än ett trummrum, det beror återigen på användningen. Detta ger er en översikt över Schroeder Frequency. Vi måste nu börja tänka på att ett rum har två delar: En resonator som producerar oönskat tryck på grund av dimensioner, energin passar inte; och reflektorer som tillsammans är alla reflektioner av rummets ytor. Och allt måste samarbeta.

 

Om du har för mycket resonans och inte tillräckligt med reflektion kommer du att ha en lågfrekvent boom. Om du har för mycket reflektion och inte tillräckligt med resonatorbalans (absorption)kommer du att ha. problem, detta avhjälps med Schroeder Frequency!

 

I en typisk lyssningsmiljö blir Schroeder-frekvensen mellan 100 och 200 Hz. Du kan beräkna den genom att dela ditt rums efterklangstid i sekunder med volymen på ditt rum i kubikmeter och sedan multiplicera kvadratroten av den summan med 2000.

 

Ex. T60 = 05 sek. 0,5 delad med rummets kubikmeter 60 = 0,0083 √ kvadratroten ur detta blir 00128 x 2000 = 182,57 Hz

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.