Akustik

Vid projektering av nya byggnader eller ombyggnationer ställs krav på akustiska egenskaper såsom ljudisolering, ljudnivå från trafikbuller, ljudnivå från installationer, efterklangstid med mera. Som akustiker deltar vi i alla skeden av projekteringen från programhandling, systemhandling, och produktionsskede.
Vi utför ljudmätning av ljudisolering, trafikbuller, ljudnivå, efterklangstid och utför kontrollmätning/ verifieringsmätning inför besiktning samt för att kontrollera om myndighetskraven uppfylls. Vi genomför även rumsakustiska beräkningar samt auralisering, en metod som simulerar hur det kommer att låta när arbetet med installationen är slutfört.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.