• EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer

 • EORA SOUND ENGINEERING

  Vi löser akustik och bullerproblem i alla miljöer


Vi är specialister

Hos Eora Ljudteknik AB i Göteborg finns arkitekter och ingenjörer med unik spetskompetens inom akustik och ljud kopplat till musik- samt filmbranschen. Vi har designat och konstruerat flera av Sveriges musik- och filmstudios samt kontrollrum. Vi har även akustik- och teknik designat många kyrkor och samlingssalar.


Framtid och utveckling

I projekt där arkitektur och teknik möts är vi med i utvecklingen av framtidens ljud. Projektering av flerkanalslyssning är en framgångsfaktor i komplexa, teknikintensiva projekt där samordning av arkitektur och teknik är A och O för ett bra resultat.


Erfarenhet och historia

Vår erfarenhet av komplexa, omfattande projekt inom arkitektur och teknik är unikt i Sverige. Vårt arbete ligger ofta i att skapa helhetslösningar samt att hålla i projekten från början till slut. Vi strävar alltid efter att vårt arbete ska resultera i arkitektur med fokus på funktion, hållbarhet och miljö.

Akustik

Vid projektering av nya byggnader eller ombyggnationer ställs krav på akustiska egenskaper såsom ljudisolering, ljudnivå från trafikbuller, ljudnivå från installationer, efterklangstid m.m. Som akustiker deltar vi i alla skeden av projekteringen från programhandling, systemhandling, och produktionsskede.

Läs mer 

Bullerbekämpning

Bullriga miljöer skapar stress och är orsak till många yrkesskador. Det är viktigt att beakta rumsakustiken så att rummets funktion kan uppfyllas. Exempel på sådana rum är hörsalar och mötesrum samt öppna kontorslokaler, dessa behöver ofta ljudisoleras.

Läs mer 

Musikstudios

EORA Ljudteknik AB konsulterar och projekterar musikstudios, talstudio och andra typer av studiomiljöer där akustik och ljudisolering är viktigt. Kraven i studiosammanhang är stora och traditionella produkter och byggnadslösningar räcker oftast inte till.

Läs mer 

Filmstudios

I dramasammanhang är det vanligt att man får eftersynka cirka femtio procent av ljudet. Kan man då använda originalljudet, så är det ju väldigt mycket tid som man sparar för både tekniker och skådespelare. Det är få miljöer i filmsammanhang som fungerar bra akustiskt.

Läs mer 

Buller är den fjärde vanligaste orsaken till arbetsskador i Sverige idag.

Hörseln är mer kopplad till våra känslor än vad synen är. Den som vill påverka en människas känslor bör först och främst använda ljud som kommunikationskanal.

Kunskap

Vi löser akustikproblem i alla miljöer.

Buller är den fjärde vanligaste orsaken till arbetsskador i Sverige idag. Hörseln är mer kopplad till våra känslor än vad synen är. Den som vill påverka en människas känslor bör först och främst använda ljud som kommunikationskanal.

 

Vi arbetar med det mesta inom ljud och för alla typer av företag och privatpersoner. Mestadels arbetar vi med rumsakustik, byggakustik, bullerproblem,ljudvibrationer, elektroakustik, psykoakustik samt installationer. Vi kan leverera kompletta lösningar inom ljud.

 

Eora ljudteknik AB har planerat och genomfört akustiska lösningar för flertalet projekt, bland annat Evert Taube muséet på Liseberg samt specialrum för Rikspolisen. Utöver detta har vi levererat akustiska lösningar för byggnader som kräver speciell kompetens gällande ljudisolering. Vi har även speciell kompetens för buller inom skolor, kontorsmiljöer, kyrkor, vägtunnlar, konferenslokaler, butiker, gallerior samt andra offentliga lokaler.

 

Eora Ljudteknik planerar, räknar, mäter och installerar enligt metoden STI-PA och designar talade utrymningslarm enligt EN-54. Vårt mål är att uppnå samt tillfredsställa kundens behov och önskningar för t.ex. Musikstudios, Biorum, Hemmabiorum, ISO rum eller övriga önskemål. Vi samarbetar med professionella företag och leverantörer när det gäller akustik, bygg, VVS och el och kan därmed leverera totallösningar för dig som kund.

 

Har du frågor eller vill anlita oss så tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakta oss 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.